Recykling

Kompleksowo i ekologicznie

Jako jedyni w regionie specjalizujemy się w recyklingu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych zawierających substancje zubażające warstwę ozonową.

W zakresie naszej działalności związanej z recyklingiem oferujemy: 

  • demontaże klimatyzatorów i agregatów chłodniczych łącznie z instalacją chłodniczą i elektryczną
  • demontaże central klimatyzacyjnych,
  • demontaże komór chłodniczych łącznie z instalacją chłodniczą i elektryczną, demontażem izolacji z płyt warstwowych (pianka, styropian)
  • demontaże regałów, lad chłodniczych i zamrażarek, 
  • odzysk czynników chłodniczych z dużych instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.